23 år

SAMHÄLLSDEBATTÖRERNA är en grupp arkitekter, planerare och f d politiker som träffats under flera år för att diskutera den pågående stadsplaneringen i stockholmsregionen. Vi ordnar studie-besök, bjuder in de som jobbar med aktuella projekt och diskuterar under gemytliga former. Ibland blir vi mer engagerade än vanligt och vill gå vidare med debattartiklar, remissvar och direktpåverkan på beslutsfattare. När det gäller Slussen så valde några i gruppen att fortsätta sitt engagemang och utarbetade tillsammans med några andra alternativförslaget Ny syn på Slussen, som har blivit ett viktigt inlägg i diskussionen om Slussens framtida utformning. Andra i gruppen har skickat in synpunkter på det utställda planförslaget. Vi har särskilt engagerat oss i planerna för Västra City. Det programförslag som presenterats av staden inger oro. För hög bebyggelse, för mycket kontor, för lite bostäder. Inget grönt. Vi har gjort ett eget förslag som presenterats för Jernhusen och politiker. Vi vill ha en bred debatt i tidigt skede. Nu närmast avser vi att engagera oss i stadens arkitekturprogram ARKITEKTUR -STOCKHOLM. Remisstiden går ut 20 september 2011. VÄLKOMMEN MED INLÄGG TILL VÅR BLOGG! SAMHÄLLSDEBATTÖRERNA Bengt Edlund, Svante Forsström, Eije Herlitz, Charlotte Holst, Hans Jensfelt, Ulla Joneborg, Per Linder, Laszlo Marko, Lennart Nilsson, Samuel Strandberg, Håkan Westerlund, Ann Lindegren Westerman, Torsten Westman Debattredaktör: Charlotte Holst, arkitekt SAR/MSA. charlotte.holst@telia.com