25 år

ni kan skratta om ni vill, håna oss, vi rör oss, ni står still.