44 år , Borlänge

Arbetar på möjligheternas källa / bibliotekets cafe i Borlänge; Jag arbetar också i Forum Kvarnsveden under marknadsenheten ung. Där jag föreläser en hel del när jag kan och hjälper till i samarbete med Borlänge berättar. Dessutom så har jag lagt upp den här bloggen på facebook med namnet fantastiskt helvete