Jag går floristutblidning på Sötåsen under ett år. Följ mina arbeten och och kunskapslyft i bilder och text dokumenterat här. Växlat med skola och praktik.