66 år , Örebro

Gatuterapeut, Fritidspedagog, Samtalsstödjare Författare, Föreläsare