34 år

21 år och nyinflyttad i Wroclaw. Numera inräknad till inventariet på universitetsbibloteket.