54 år

Pysselnyfiken, medelålders, förtidspensionerad, minneslös tant med tangenbordsdyslexi som försöker hitta meningfullhet i livet, och lyckas för det mesta.