Vi är fyra glada hästmänniskor från Sveriges alla hörn som snubblade in i varandra på ett bananskal. Klara och hennes djurflock bosatta i Örebro, Evelinn och flingan Loni mitt i självaste Stockholm, Team Marooie i Gävle och Jonna & Arkus i Östersund. Vi är här för att lyfta den alternativa hästhanteringen och normalisera en jämställd relation mellan häst och människa utan tvång och dominans. HÄNG MED!