61 år

Skriver. Fotograferar. Läser. Lär. Är. Inte antingen eller utan både ock. Jag prövar mig fram, fortfarande.