40 år , Värmdö

<b>Emellanåt kräva, ofta stödja, alltid förbättra. Det är vad politiskt ledarskap innebär för mig.</b> <br></br> Deshira Flankör heter jag och är 38 år gammal, mamma till två bestämda och bedårande tjejer och fru till en fantastisk man. Jag har förmånen att präglas av två kulturer som jag har valt och plockat ifrån som det har passat mig och min tillvaro. <br></br> Min berg-och dalbaneliknande resa har gjort att jag känt på de olika utgångspunkterna. Läkarbarn i mitt födelseland med alla fördelar som det innebar där, flyktingförläggnings bo köandes i matsal inför frukost, lunch och middag även om det var under en begränsad tid, kluven tonåring mellan två världar där den ena innehöll svensk gemenskap och allt vad det innebar medan den andra med besvikna föräldrar som med en dåres envishet kämpade sig igenom den hinderbana som samhället, dåvarande styrande hade satt upp. En hinderbana till delaktighet i samhället, att känna sig duglig och få lov att utöva det de var bra på och bli duktiga skattebetalare. Det var inte sällan som den sistnämnda erfarenheten fick mig att tänka att systemet var uppbyggd för produktionen av fler socialdemokrater, motvilligt bidragsberoende. Samma starka erfarenhet gjorde att jag inför valet 2010 kände mig manad att rycka in och dra mitt strå till stacken, därav mitt politiska engagemang och moderaternas grundvärderingar råkar sammanfalla med mina personliga värderingar, kort och väl sammanfattat "med människan som utgångspunkt". <br></br> Jag är sedan 1 januari 2017 ordförande i kommunstyrelsen i Värmdö, ledamot i kommunfullmäktige (andra mandatperioden i rad). 2015 och 2016 var jag ordförande i Bygg-, milljö och hälsoskyddsnämnden. Jag har också en tre årig erfarenhet från förra mandatperioden som Vård- och omsorgsstyrelsens ordförande. Det har hittills varit oerhört givande år, inte minst vad gäller ledarskap och människor. Det har gett mig kunskap om hur viktigt det är med långsiktighet när man jobbar med människor. Där tror jag tydlighet, transparens och rak kommunikation är några av de viktiga nyckelorden för framgång. Det har gett mig insikten att företagsklimatet och organisationen alla gånger ligger i ledarens ansvar. Det har gett mig kunskapen att det är upp till ledaren att locka fram det bästa ur var och en. <br></br> Mod och rättvisa är ledord som präglar min personlighet. Det förtroende jag får, tror jag beror på min vilja att förstå de olika utgångspunkterna och mitt konstruktiva bemötande. Mitt mantra är att allt har en ände att nysta upp och börjar man någonstans så dyker den rätta vägen fram ganska snabbt därefter. Min handlingskraft och kreativitet gör också att jag alltid ser nya möjligheter när och om vägar tycks ta slut.