40 år

Klimatgalen är Evelina Strandfeldt, masterstudent i miljöstudier och hållbar utveckling.