18 år

Vi är ett 60-tal män i skiftande åldrar, från 24 - 70 som vill verka för Kvinnofrid i Örebro.