39 år

Historien om en kvinnlig styrman som tog av sig sjömanskostymen och gick iland