37 år

Jag är djurgalen i allmänhet, hästtok i synnerhet. Jag har läst Etologi och Djurskyddsprogrammet på SLU och har därmed en examen inom biologi. Den examen kändes dock inte tillräcklig så nu läser jag vidare inom etologi på Linköpings Universitet. Bevarandebiologi och djurvälfärd, både för produktionsdjuren och vilda djur vi håller i fångenskap, är mina stora intressen.