38 år

Jag är en avatar i 3D-världen. Vi avatarer är rätt lika människor. Vi pratar, umgås, dansar och formger saker.