35 år

en blivande byggnadsingejör. som trivs med livet. gärna utanför sverige. det är så kallt här.