55 år

080901 40+ inne i en av livet kriser vad gäller att mista någon...... 090120 Börjar finna lyckan till livet igen.