28 år

En sport och friluftsbutik i Karlstad. Vi finns på Fredsgatan 1 a. Telefonnr:054-212768 Vi har dessutom ett eget team (lag)som ställer upp i olika tävlingar. Team MAGAZINET gillar utmaningar utöver det vanliga och siktar på framskjutna placeringar i främst långa krävande terrängtävlingar och ultralopp.