38 år

Bor i mellan Sverige i en mellanstor stad i en mellanstor lägenhet utan uteplats. Sambo, mamma och mycket mer.