52 år

46 årig heltidsarbetande mamma till tre barn och snart farmor.