31 år , Örebro

Jag försöker samla mina tankar och vardagsbestyr, musik och bilder som lättar upp, citat och ordspråk jag håller kärt, för att kunna smygtitta tillbaka vad jag har upplevt och dra mig till minnes, samt se hur mycket som egentligen försigår uppe i mitt huvud och ända ner till mina tår.