Johanna, en vriden person med en kluven personlighet.