53 år , Östhammar

Från drygt 40-årig trebarns mamma med hästar, hus och ett krävande jobb. Som behöver lära sig hantera stress med annat än sötsaker och bli bättre på träningsdiceplin! Till en likaledes med glutenintolerans och den omställning det innebär både praktiskt och psykiskt.