38 år

”Även om världen går under i morgon planterar jag mitt äppleträd idag.” Hopp om livet - livsvilja. När livet inte blir som vi tänkt oss och det känns hopplöst...så finns ljuset på andra sidan även om vi inte kan se det för tillfället. Denna sida är skapad som en del i arbetet för suicidprevention (att förhindra självmord) samt som stöd för efterlevande till anhöriga som tagit sitt liv.