20 år

Vi i elevkårsstyrelsen bloggar för att göra allmänheten mer medveten om vad vi håller på med, bland annat genom att publicera mötesprotokollen här.