25 år

16 år av jordandetag som aldrig verkar vänja sig vid något, allra minst vid livet självt.