30 år

Gör det jag vill, när jag vill. Livet är till för att levas.