Anonym lesbisk ickebinär person på 20+ med pronomet Den. Diagnostiserad med komplext Posttraumatisk stressyndrom (PTSD) sedan 2014 och tidigare Emotionellt instabil personlighetsstörning (Borderline) sedan 2011 men som ströks sex år senare. Jag har alltid haft ett stort behov av att skriva men har hittills hållit mig till dolda dokument med dubbla lås. Visionen med den här bloggen är att kunna skriva mer fritt om min sjukdomsbild och hur det påverkar mig i vardagen.