42 år

STOFIL-SKATE! Tre gubbar som började åka nån gång på artonhundratalet... Startade risingramp som e omöjligt å bli medlem i. Antingen var man me från starten, eller föds man in. Dåligt ölsinne å bra balans. risingramp@gmail.com