80 år

Viktorias galleri och diktarstuga är en plats för Gerd Vadings akvareller och dikter - och även andras dikter. CV Utbildningar: Akvarellkurser, Gysinge folkhögskola för Gertrud Lundholm och Britt Hedén 2002 - 2009 Akvarellkurser för Mats Pettersson, Gävle och Östhammar 2005, 2007 Akvarellkurs, Gerlesborgsskolan, Hasse Karlsson 2008 Fri Akademi, Östhammar 2008 Tempera,Gysinge folkhögskola 2007 Utställningar Akvarell salong, Öregrund 2008 Jurybedömd utställning i Harg 2008 Adventutställning, Östhammar 2008 Akvarellsalong, Öregrund 2007 Jurybedömd utställning i Harg 2007 Akvarellsalong, Öregrund 2007 Samlingsutställningar, Östhammars Bibliotek 2004 - 2008 Separatutställning på Galleri Fröja, Östhammar mars 2009 Kommande utställningar: Jurybedömd utställning, Harg juni 2009 Samlingsutställning, Öregrund juli 2009 Separatutställning, Björkmans, Östhammar oktober 2009 Medlem: Nordiska Akvarellsällskapet, Östhammars konstnärsförening, FAOS-Female Artwork of Sweden Ansvarig utgivare: Gerd Vading Kontakt: gerd.vading/at/gmail.com