37 år

Jag heter Lars Anders Johansson och är bosatt i Uppsala. Jag är verksam som vissångare, frilansskribent och poet. För mer information om mina övriga verksamheter, besök hemsidan: <a target="_new" href="http://www.larsa.info.se">www.larsa.info.se</a> Slottet i saknadens dalar (döpt efter Erik Axel Karlfeldts dikt "Längtan heter min arvedel") är ett utrymme där jag luftar tankar, åsikter och synpunkter som inte kommit till utryck i form av visor, poesi eller tidningsartiklar. Från presentationen på hemsidan: "Gunnar Ekelöf skrev en gång att traditionen förhoppningsvis inte bara blickar bakåt utan även framåt. Lars Anders Johansson är en romantisk poet mitt i 2000-talets gatu- och läktarkultur. Han verkar i en tradition från medeltidens höviska trubadurer, via artonhundratalsromantikens diktare till 1900-talets stora skalder, men med vaken blick för samtiden och dess företeelser. Hans repertoar spänner över spefull humor till djupaste allvar, från smäktande valser om ligistlivets verklighet till latinska rytmer och handgripliga kärlekshymner som fått rutinerade rockrebeller att rodna."