Datatjej från Luleå tekniska universitet som åker på utlandsstudier i Busan, Sydkorea på Pukyong National University under våren 2017.