43 år

En kvinna mitt i livet som försöker kombinera yrkeslivet med mammarollen.