32 år

Genom att läsa varandras tankar och reflektioner kring böcker, pjäser och filmer som vi läst och sett får vi möjlighet att ta del av varandras kreativitet och utveckla vårt eget skrivande.