31 år

The Green Living Guide är en blogg om hållbart och holistisk leverne. Med denna blogg vill jag understryka vikten av hållbart leverne och hur detta även samverkar med människans välmående. Vi kan inte undkomma att vi utgör en del av ett ekosystem som vi dagligen utmanar - inte minst genom vårt leverne och vår konsumtion. Jag brinner för hållbart och hälsosamt leverne och har själv ambitionen att i framtiden arbeta med hållbar handel för att uppmuntra till en mer hållbar värld. Jag är vegan sedan snart fjorton år tillbaka och eftersträvar själv att skapa mig ett så miljömedvetet liv som möjligt. Besök gärna bloggens twitter-konto för mer snabbåtkomliga tips och relaterad fakta: http://twitter.com/thegreenbeguide/