43 år

Mitt-emellan-syster, gift bibliotekarie och stugägare.