30 år

En blogg skriven av en nyutexaminerad legitimerad djursjukskötare. Förutom att arbeta inom djurens hälsovård är jag även ordförande för Hazard Lanförening i Stockholm. Welcome to the Diversity of My Complex Mind.