Jag dokumenterar om min depression och ätstörning som pågått hela tonåren. Är 19 år och anonym för allas välmående.